Spotkanie wszystkich Pszczelarzy naszego koła 11 kwietnia.

Spotkanie wszystkich Pszczelarzy naszego koła 11 kwietnia.

Zapraszamy na comiesięczne zebranie wszystkich członków naszego koła, które odbędzie się w budynku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu, ul. Skłodowskiej Curie 4,

czwartek, 11 kwietnia o godzinie 18-tej!

Przypominamy, że osoby, które zadeklarowały chęć otrzymania dofinansowania na leki i matki pszczele, niech dokonają odpowiedniej wpłaty do 15 kwietnia! Jest to warunek konieczny!

–:–

Już dziś zapraszamy na wykład, który poprowadzi

mgr inż.Tomasz Kędziora,

dnia 28 kwietnia o godzinie 15:00 pt.:

„Gospodarka pasieczna w zmieniających się warunkach polski, wiosna – lato.”

Wykład odbędzie się na terenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu, ul. Skłodowskiej Curie 4.

Serdecznie zapraszamy!

 

Podajemy ceny leków dla pszczół na 2024 rok.

Podajemy ceny leków dla pszczół na 2024 rok.

Podajemy zmienione ceny (brutto) na leki dla pszczół, na 2024 rok:

Apiwarol (25 tabletek) – 61 zł
Biowar (10 pasków) – 67 zł
Apiwar (10 pasków) – 67 zł
Apilifevar (2 płytki) – 21 zł
Apiguard (1 tacka) – 12,50 zł
Baywarol (4 paski) – 20 zł (1 sreberko)
Thymovar (2x 5 pasków) – 95 zł
Varromed (555 ml.) – 120 zł
PolyVarYellow (10 pasków) – 121 zł
Formic Protect (1 opakowanie) – 30 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Prezes Elżbieta Flis.

Przy okazji warto pamiętać:

Apiwarol

Apiwarol jest preparatem najdłużej dotychczas produkowanym w naszym kraju. Są to tabletki dymne zawierające amitraz. Jedna tabletka Apiwarolu zawiera 12,5 mg amitrazu i jest przeznaczona do jednorazowego spalania (z wytworzeniem dużej ilości dymu) wewnątrz ula i dostosowana do typowej jego objętości.

Zabieg odymiania przeprowadza się wieczorem, po ustaniu lotów pszczół, tak aby wszystkie owady były w ulu. Tlącą się tabletkę Apiwarolu należy wprowadzić przez wylotek do wnętrza ula. Wylotek odymianej rodziny zamyka się szczelnie na 20 minut.

Wiosną zabieg odymiania wykonuje się dwukrotnie z odstępem 4 dniowym, jesienią odymia się rodziny pszczele 2–3 razy w odstępach 4–6 dniowych. W czasie odymiania temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż 10°C, ponieważ rodzina może zawiązać kłąb, który jest bardzo słabo penetrowany przez dym z tabletki i leczenie wtedy może być mało skuteczne.

Biowar 500

Biowar jest lekiem warroabójczym produkowanym w postaci pasków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do długookresowego zawieszania ich we wnętrzu gniazda. Substancją czynną jest amitraz znajdująca się w całej masie paska. Pasek zawiera 500 mg amitrazu.

Lek stosuje się po ostatnim miodobraniu (od końca lipca do końca października). Na jedną rodzinę przeznacza się dwa paski i zawiesza w uliczkach międzyramkowych, w pobliżu niezasklepionego czerwiu (występuje tu duży ruch pszczół i pasożytów).

Paski powinny swobodnie zwisać między ramkami, aby pszczoły miały do nich łatwy dostęp. Czasami potrzebne jest poszerzenie uliczek międzyramkowych. Paski powinny pozostawać w ulu 6–8 tygodni i jeżeli zmienia się lokalizacja czerwiu w gnieździe, należy przenieść paski jak najbliżej niego.

Ekspozycja pasków przez minimalny okres 8 tygodni pozwala na zniszczenie co najmniej dwóch pokoleń pasożyta.

Nie wolno pod żadnym pozorem pozostawiać w rodzinach pszczelich leków w postaci pasków na okres zimy. Takie postępowanie grozi powstaniem lekooporności u V. destructor – pasożyty rozmnażają się w obecności śladowych ilości substancji czynnych, nie giną, a ich potomstwo staje się coraz bardziej odporne na te substancje.

Bayvarol

Bayvarol (paski) – jeszcze jeden lek w postaci pasków z tworzywa sztucznego. Każdy pasek zawiera 3,6 mg substancji czynnej – flumetryny. Na rodzinę pszczelą przeznacza się 4 paski Bayvarolu. Jedynie mało liczebne rodziny lub odkłady otrzymują 2 paski.

PolyVar Yellow

Lek w postaci 2 pasków z plastiku (bramek) z 15 otworami każdy do umieszczania na wylotku ula. Substancja czynna: flumetryna 275 mg pasek (syntetyczny pyretroid). Bramka umieszczana jest w wejściu do ula, tak że pszczoły przeciskając się przez otwory ocierają się o ich krawędzie.

Pszczoły ścierają środek z krawędzi dziurek, jednak jest on ciągle uzupełniany, dlatego dawki działające na pasożyty są zawsze takie same. Flumetryna nie ma negatywnego wpływu na pszczoły i powoduje wyłącznie śmierć roztoczy.

Apiguard

Apiguard to lek w postaci żelowego krążka umieszczonego w aluminiowej tacy. Substancją aktywną również jest tymol (12,5 g w dawce), uwalniany w procesie sublimacji. Tempo tego procesu zależne jest od zmian temperatury i aktywności pszczół.

Robotnice zgryzają żel i wynoszą go z ula, powodując nie tylko rozprzestrzenianie się substancji aktywnej w gnieździe, lecz również bezpośredni kontakt owadów i roztoczy z tymolem.

Najlepszym sposobem podawania Apiguardu jest częściowe ściągnięcie folii ochronnej z tacy, pozostawiając niewielki otwór. Dzięki temu następuje nieznaczne odparowanie tymolu i wstępne przyzwyczajenie pszczół do jego zapachu.

Folię ściąga się całkowicie już następnego dnia. Tacę należy położyć na ramkach z pokarmem, przy tylnej albo bocznej ścianie ula i nie bezpośrednio nad czerwiem. Otwór odsłaniający żel powinien być skierowany ku górze.

Oczywiście, by umożliwić robotnicom dostęp do leku i prawidłową sublimację tymolu, nie należy tacy przykrywać powałką, ociepleniem ani płótnem. Musi być zawsze zachowana kilkucentymetrowa (min. 3–4 cm) wolna przestrzeń nad tacą i wokół niej.

Apiguard powinien być stosowany dwa razy – po ostatnim miodobraniu i po zdjęciu nadstawek. Dziesięć dni od włożenia pierwszej tacy należy sprawdzić czy została opróżniona. Jeśli nie, powinna zostać w ulu kolejne cztery dni.

Api Life Var

Api Life Var – preparat leczniczy oparty na tymolu i olejkach eterycznych (m.in. olejek mentolowy, eukaliptusowy) w postaci płytek stosowanych na powałkę ula. W rodzinie pszczelej umieszczamy 1 płytkę podzieloną na kilka (3–4) części, w taki sposób, aby substancje z płytki uwalniały się do wnętrza gniazda (z uli usunąć beleczki międzyramkowe, stosować powały wielofunkcyjne, a w leżakach ramki nakryć płótnem powałowym).

Płytkę odparowuje się w rodzinie przez 7–10 dni, po czym wymienia na nową. Na jedną rodzinę używa się 3–4 płytki (opakowanie zawiera 2 płytki). Nie umieszczać płytek preparatu w centralnej części ula i w bezpośrednim sąsiedztwie czerwiu.

Nie układać bezpośrednio przy podkarmiaczce. Najlepiej umieszczać je w rodzinach wczesnym rankiem lub wieczorem, a przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych (> 30°C) trzeba rodziny przyzwyczajać do zapachu leku, umieszczając na początek niewielki fragment płytki, a resztę dopiero następnego dnia.

Niepodważalną zaletą Api Life Var jest możliwość stosowania go także w pasiekach ekologicznych (zgodnie z rozporządzeniem komisji 889/2008). Składniki zawarte w preparacie nie wymagają wyznaczania maksymalnych poziomów pozostałości (MRL) dla miodu, ale nie wolno stosować tego preparatu w rodzinach, które gromadzą miód towarowy, tylko dopiero po jego odwirowaniu.

W przeciwnym razie substancje z preparatu szybko przejdą do miodu i są łatwo wykrywane organoleptycznie powodując jego dyskwalifikację.

Thymovar

Thymovar jest preparatem konfekcjonowanym w postaci pasków nakładanych na ramki gniazdowe. 1 pasek w kształcie żółtej płytki o wymiarach 50 × 145 × 4,3 mm zawiera tymol w ilości 15 g.

Stosuje się je po miodobraniu. Pierwszy zabieg stosuje się bezpośrednio po zdjęciu nadstawek. Specyfik należy przełamać na pół i położyć na ramkach w narożach ula. Najlepiej zabieg wykonywać w temperaturze 20–25°C.

Ułożenie pasków (kropkowaną linią oznaczono położenie czerwiu w korpusach) kolejno ul jednokorpusowy, dwukorpusowy i Dandant.

VarroMed

VarroMed to gotowy produkt leczniczy zawierający 5 mg kwasu mrówkowego i 44 mg dwuwodnego kwasu szczawiowego. Przeznaczony jest do nakrapiania pszczół w uliczkach międzyramkowych. Dawka użytego kwasu zależy od liczebności rodziny pszczelej

Spotkanie pszczelarzy 15 lutego.

Spotkanie pszczelarzy 15 lutego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy naszego koła na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 15 lutego o godzinie 18:00. Miejsce spotkania nie ulega zmianie.

Na spotkaniu chcielibyśmy poruszyć tematy związane z planami jakie mamy na bieżący rok. Wiele jest spraw natury organizacyjnej,  jakimi należy się podzielić a spotkanie będzie do tego dobrym sposobem.

Kolejnym przedmiotem spotkania będzie kwestia matek pszczelich. Będziemy zbierali pieniądze na zadeklarowane ilości matek. Szczegóły na spotkaniu!

Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i wiele zagadnień zostanie poruszonych, zwłaszcza, że od ostatniego spotkania upłynęło trochę czasu.

Jeszcze raz wszystkich zapraszamy!

Szczegóły wpłaty z tytułu składek członkowskich na 2024 rok.

Szczegóły wpłaty z tytułu składek członkowskich na 2024 rok.

Składki na rok 2024 – do 31-go marca !

Chcielibyśmy poinformować, że w bieżącym roku składki będą wynosiły:

100 zł składka członkowska (bez zmian!)

2 zł składka ulowa (bez zmian!)

6 zł OC (bez zmian!)

Jak widzimy składki nie ulegają zmianie w porównaniu do roku 2023.

Opłata składek członkowskich przelewem bankowym

Rachunek odbiorcy: 46 9183 0005 2001 0000 0244 0001

Nazwa odbiorcy: Koło Pszczelarzy w Mielcu

Tytułem: 100zł + A x 2zł + B x 6zł = ….. zł,  +adresy pasiek

Kwota przelewu: ……… zł

gdzie:

A – ilość rodzin pszczelich

B – ilość ubezpieczanych pasiek ( max. 60 rodzin w pasiece )

Wpłaty na rok bieżący dokonujemy do dnia 31-go marca.

 

Przykładowy sposób przelewu

1. Przykład dla pasieki stacjonarnej 25 rodzin.

Rachunek odbiorcy: 46 9183 0005 2001 0000 0244 0001

Nazwa odbiorcy: Koło Pszczelarzy w Mielcu

Tytułem: 100zł + 25 x 2zł + 1 x 6zł = 156 zł,  JAN KOWALSKI,Wylów 5 gm.Przecław

Kwota przelewu: 156

2. Przykład dla pasieki 150 rodzin stacjonarno – wędrownej.

Rachunek odbiorcy: 46 9183 0005 2001 0000 0244 0001

Nazwa odbiorcy: Koło Pszczelarzy w Mielcu

Tytułem: 100zł + 150 x 2zł + 3 x 6zł = 418 zł JAN KOWALSKI, Wylów 5 gm.Przecław, wędrowna

Kwota przelewu: 418

Uwaga: W przypadku wpłaty z obcego konta (żony, syna, szwagra itp. )

prosimy o podanie w rubryce „Tytułem: ” imienia i nazwiska członka Koła, za którego wnoszona jest składka.

Szkolenie dla pszczelarzy w dniach 2-3 marca w Boguchwale.

Szkolenie dla pszczelarzy w dniach 2-3 marca w Boguchwale.

W dniach 2-3 marca 2024 odbędzie się szkolenie, na którym planowane jest
poruszenie takich tematów jak:

Sobota – 2 marzec 2024

1)Zgnilec amerykański pszczół – zapobieganie, diagnostyka i zwalczanie
2)Warroza – monitorowanie i zwalczanie
3)Propolis – zróżnicowanie jakości i aktywności biologicznej
4)Pyłek pszczeli – pochodzenie, właściwości, zastosowania
5) Pierzga – powstawanie, biodostępność, zastosowania

Niedziela – 3 marzec 2024

1)Prowadzenie gospodarki pasiecznej – logistyka w pszczelarstwie
2) Miód i produkty pszczele, ich wpływ na zdrowie człowieka
3) Pożytki – rośliny miododajne – czyli jak zwiększyć produkcje miodu i
produktów pszczelich
4) Organizacja, funkcjonowanie i bezpieczeństwo pasieki stacjonarnej i
wędrownej
5) Ekonomiczne aspekty produkcji miodu i produktów pszczelich
6) Miody pitne, produkcja i przechowywanie

Planowane miejsce szkolenia w Boguchwale, Suszyckich 9 (PODR)

Informacja dotycząca szkolenia

1. Limit miejsc na szkoleniu jest ograniczony.
2. Każde koło otrzyma limit miejsc proporcjonalnie do liczby Pszczelarzy
w kole.
3. Liczba miejsc rezerwowych na każde koło może wynosić maksymalną ilość
miejsc przyznanych – z listy rezerwowej:
• brak gwarancji dostania się na szkolenie
• pierwszeństwo przydzielenia miejsc rezerwowych (w przypadku
rezygnacji lub braku chętnych z innych kół) według wpłynięcia list z
kół.
4. Pszczelarze zapisani na szkolenie, przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem muszą poinformować o rezygnacji z uczestnictwa.
5. Brak poinformowania o nieobecności będzie skutkowało pominięciem w
przydzielaniu miejsca na kolejnym szkoleniu.
6. W przypadku dużego zainteresowania zweryfikowane zostaną listy
obecności ze szkolenia z 2022 r., a jego następstwem będzie
poinformowanie Prezesa koła o wykluczeniu Pszczelarza, który był
nieobecny i nie poinformował WZP o tym fakcie.
7. Listy z Pszczelarzami, którzy dostali się na szkolenie zostaną
przekazane Prezesom.
8. Rejestracja zgłoszonych uczestników będzie na 30 minut przed
szkoleniem.

GODZINY BĘDĄ JESZCZE PODANE.
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ CHĘTNYCH!

Życzenia Świąteczne!

Życzenia Świąteczne!

Drodzy Pszczelarze!

Życzymy Wam zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym. Wszystkiego najlepszego, szczęścia i pomyślności na Nowy Rok. Niech w Waszym  sercu nigdy nie zabraknie Boga.

Niech dopisuje Wam zdrowie, tak byście po miód sięgali tylko dla przyjemności jego smaku, a nie w celach leczniczych! Niech wokół Was będzie tak wielu przyjaciół i osób życzliwych, jak pszczół w roju, oraz niech Nowy Rok 2024 będzie pełen samych słodkich przeżyć!

Wszystkim miłośnikom pszczół oraz pszczelarzom powiatu mieleckiego składamy najserdeczniejsze życzenia, spokojnych i radosnych Świąt w rodzinnym gronie, a także powodzenia w Nowym 2024 Roku!

 

Zaproszenie z WZP w Rzeszowie na tegoroczne spotkanie opłatkowe.

Zaproszenie z WZP w Rzeszowie na tegoroczne spotkanie opłatkowe.

ZAPROSZENIE 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

W Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić

Prezesów Kół

Na spotkanie Opłatkowe

Które odbędzie się

W dniu 16.12.2023r

w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

(ul. Suszyckich 9) o godzinie 11:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia

Dofinansowanie na matki, leki i odkłady do 9 grudnia 2023!

Dofinansowanie na matki, leki i odkłady do 9 grudnia 2023!

Przyjmujemy DEKLARACJE (opłaty będą przyjmowane w późniejszym terminie )na:

LEKI, MATKI i ODKŁADY

Ostateczny termin zadeklarowania się na dofinansowanie to 09 grudnia 2023r.

Prosimy o kontakt z Panią Prezes ( osoby uczestniczące w obchodach św. Ambrożego prosimy o załatwienie tej sprawy w ten właśnie dzień)

Dane dotyczące dofinansowania:
• Aby skorzystać z refundacji na leki i matki/odkłady wymagany jest numer Ewidencji Producenta!
• Ilość zamówionych leków proszę dopasować do wielkości pasieki
• Dodatkowo do refundacji na matki i odkłady, należy wysłać do WZP w Rzeszowie listownie bądź pocztą elektroniczną skan Decyzji RHD, Faktury RR bądź Sprzedaży Bezpośredniej. Bez otrzymania któregoś z powyższych dokumentów, pszczelarz jest automatycznie usuwany z wniosku! Nie dotyczy osób, które posiadają 10 lub mniej rodzin pszczelich. – Ten warunek prosimy skonsultować z Panią Prezes, żeby nie wysyłać ponownie!
Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek,
pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby posiadanych przez niego
pni pszczelich – wg stanu na dzień 30.09.2023 r., w tym nie więcej niż 20% pakietów
i odkładów pszczelich.
Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może
przekroczyć 300 zł/sztukę.

Przykład: Jeżeli matka pszczela kosztuje 500 zł netto to refundację należy obliczyć jako:
300 zł x 70% = 210 zł.

MAX 1 MATKA NA 2 RODZINY.
KOŁO WYBIERA MAKSYMALNIE 3 PRODUCENTÓW MATEK.

• Odkłady
– Cena odkładu 350 zł. 1 Odkład na 5 rodzin.
– Koło wstępnie wyznacza 5 producentów odkładów (w miarę możliwości ulokowanych najbliżej), z czego zapisuje w kolejności na którym najbardziej zależy.
Przykład:
1) Producent A
2) Producent B
3) Producent C
4) Producent D
5) Producent E
Przyjmuje się wtedy, że całemu kołu, zależy na producencie A. Jeśli się okaże, że producent A wykorzystał swój limit, wtedy automatycznie wybór przechodzi do producenta B itd.
Pszczelarze z danego koła mogą brać odkłady wyłącznie od jednego producenta
• Stan pasieki proszę podać na dzień 30.09.2023r
• Producenci odkładów nie mogą brać odkładów i matek na refundację!
• Pieniążki będą zbierane w późniejszym terminie

Wymogi dla odkładów:
1. Ramka Wielkopolska 360×260 mm
2. Ilość ramek: 5 ramek
3. 5 ramek obsiadanych przez pszczoły, w tym minimum 3 ramki z czerwiem
4. Termin

Oferta na matki pszczele 2024

Oferta na matki pszczele po aktualizacji przez WZP:

Oferta na matki pszczele 2024(11)

Leki – oferta

Święto patrona pszczelarzy – św. Ambrożego.

Święto patrona pszczelarzy – św. Ambrożego.

7 grudnia obchodzimy Dzień św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Św. Ambroży był arcybiskupem Mediolanu, jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego.

Z tej okazji Zarząd Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Mielcu  składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pszczelarzom obrębu Mieleckiego, zdrowia, spokoju i radości. Niech Wasze miododajne pasieki otoczy opieką św. Ambroży, a dobre zdrowie nigdy Was nie opuszcza.

Z tej okazji zapraszamy wszystkich pszczelarzy na uroczystą mszę świętą, która odbędzie się 3 grudnia o godzinie 12:00 w kościele pw. Ducha Świętego w Mielcu (Borek).

Po uroczystości zaplanowany jest poczęstunek w

Restauracji FREZJA ul.Sobieskiego 27.

Zapisy chętnych, zbieramy do 24 listopada.

 

Niech przysłowia: „Na święty Ambroży poprawią się mrozy” lub „Święty Ambroży zimy przysporzy” okażą się łaskawe dla naszych podopiecznych i niech zima, jaka jest przed nam będzie niezbyt surowa.

 

 

Wizyta w Domu Dziecka w Skopaniu.

Wizyta w Domu Dziecka w Skopaniu.

 

 

W dniu 9 listopada mieliśmy przyjemność wręczyć, zebrany wspólnymi siłami miód, przedstawicielom Domu Dziecka w Skopaniu.

W myśl:

Łączmy się, dajmy im większe szanse,

chcemy dać coś od siebie i „osłodzić” tyle, ile się da!

Domy dziecka są niezbędnymi instytucjami, aby system opieki społecznej mógł należycie funkcjonować. Troszcząc się o dzieci i młodzież zapewniają im godne warunki życia, w przypadku występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ofiarność i dobre serce!