Podajemy ceny leków dla pszczół na 2024 rok.

Podajemy ceny leków dla pszczół na 2024 rok.

Podajemy zmienione ceny (brutto) na leki dla pszczół, na 2024 rok:

Apiwarol (25 tabletek) – 61 zł
Biowar (10 pasków) – 67 zł
Apiwar (10 pasków) – 67 zł
Apilifevar (2 płytki) – 21 zł
Apiguard (1 tacka) – 12,50 zł
Baywarol (4 paski) – 20 zł (1 sreberko)
Thymovar (2x 5 pasków) – 95 zł
Varromed (555 ml.) – 120 zł
PolyVarYellow (10 pasków) – 121 zł
Formic Protect (1 opakowanie) – 30 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Prezes Elżbieta Flis.

Przy okazji warto pamiętać:

Apiwarol

Apiwarol jest preparatem najdłużej dotychczas produkowanym w naszym kraju. Są to tabletki dymne zawierające amitraz. Jedna tabletka Apiwarolu zawiera 12,5 mg amitrazu i jest przeznaczona do jednorazowego spalania (z wytworzeniem dużej ilości dymu) wewnątrz ula i dostosowana do typowej jego objętości.

Zabieg odymiania przeprowadza się wieczorem, po ustaniu lotów pszczół, tak aby wszystkie owady były w ulu. Tlącą się tabletkę Apiwarolu należy wprowadzić przez wylotek do wnętrza ula. Wylotek odymianej rodziny zamyka się szczelnie na 20 minut.

Wiosną zabieg odymiania wykonuje się dwukrotnie z odstępem 4 dniowym, jesienią odymia się rodziny pszczele 2–3 razy w odstępach 4–6 dniowych. W czasie odymiania temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż 10°C, ponieważ rodzina może zawiązać kłąb, który jest bardzo słabo penetrowany przez dym z tabletki i leczenie wtedy może być mało skuteczne.

Biowar 500

Biowar jest lekiem warroabójczym produkowanym w postaci pasków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do długookresowego zawieszania ich we wnętrzu gniazda. Substancją czynną jest amitraz znajdująca się w całej masie paska. Pasek zawiera 500 mg amitrazu.

Lek stosuje się po ostatnim miodobraniu (od końca lipca do końca października). Na jedną rodzinę przeznacza się dwa paski i zawiesza w uliczkach międzyramkowych, w pobliżu niezasklepionego czerwiu (występuje tu duży ruch pszczół i pasożytów).

Paski powinny swobodnie zwisać między ramkami, aby pszczoły miały do nich łatwy dostęp. Czasami potrzebne jest poszerzenie uliczek międzyramkowych. Paski powinny pozostawać w ulu 6–8 tygodni i jeżeli zmienia się lokalizacja czerwiu w gnieździe, należy przenieść paski jak najbliżej niego.

Ekspozycja pasków przez minimalny okres 8 tygodni pozwala na zniszczenie co najmniej dwóch pokoleń pasożyta.

Nie wolno pod żadnym pozorem pozostawiać w rodzinach pszczelich leków w postaci pasków na okres zimy. Takie postępowanie grozi powstaniem lekooporności u V. destructor – pasożyty rozmnażają się w obecności śladowych ilości substancji czynnych, nie giną, a ich potomstwo staje się coraz bardziej odporne na te substancje.

Bayvarol

Bayvarol (paski) – jeszcze jeden lek w postaci pasków z tworzywa sztucznego. Każdy pasek zawiera 3,6 mg substancji czynnej – flumetryny. Na rodzinę pszczelą przeznacza się 4 paski Bayvarolu. Jedynie mało liczebne rodziny lub odkłady otrzymują 2 paski.

PolyVar Yellow

Lek w postaci 2 pasków z plastiku (bramek) z 15 otworami każdy do umieszczania na wylotku ula. Substancja czynna: flumetryna 275 mg pasek (syntetyczny pyretroid). Bramka umieszczana jest w wejściu do ula, tak że pszczoły przeciskając się przez otwory ocierają się o ich krawędzie.

Pszczoły ścierają środek z krawędzi dziurek, jednak jest on ciągle uzupełniany, dlatego dawki działające na pasożyty są zawsze takie same. Flumetryna nie ma negatywnego wpływu na pszczoły i powoduje wyłącznie śmierć roztoczy.

Apiguard

Apiguard to lek w postaci żelowego krążka umieszczonego w aluminiowej tacy. Substancją aktywną również jest tymol (12,5 g w dawce), uwalniany w procesie sublimacji. Tempo tego procesu zależne jest od zmian temperatury i aktywności pszczół.

Robotnice zgryzają żel i wynoszą go z ula, powodując nie tylko rozprzestrzenianie się substancji aktywnej w gnieździe, lecz również bezpośredni kontakt owadów i roztoczy z tymolem.

Najlepszym sposobem podawania Apiguardu jest częściowe ściągnięcie folii ochronnej z tacy, pozostawiając niewielki otwór. Dzięki temu następuje nieznaczne odparowanie tymolu i wstępne przyzwyczajenie pszczół do jego zapachu.

Folię ściąga się całkowicie już następnego dnia. Tacę należy położyć na ramkach z pokarmem, przy tylnej albo bocznej ścianie ula i nie bezpośrednio nad czerwiem. Otwór odsłaniający żel powinien być skierowany ku górze.

Oczywiście, by umożliwić robotnicom dostęp do leku i prawidłową sublimację tymolu, nie należy tacy przykrywać powałką, ociepleniem ani płótnem. Musi być zawsze zachowana kilkucentymetrowa (min. 3–4 cm) wolna przestrzeń nad tacą i wokół niej.

Apiguard powinien być stosowany dwa razy – po ostatnim miodobraniu i po zdjęciu nadstawek. Dziesięć dni od włożenia pierwszej tacy należy sprawdzić czy została opróżniona. Jeśli nie, powinna zostać w ulu kolejne cztery dni.

Api Life Var

Api Life Var – preparat leczniczy oparty na tymolu i olejkach eterycznych (m.in. olejek mentolowy, eukaliptusowy) w postaci płytek stosowanych na powałkę ula. W rodzinie pszczelej umieszczamy 1 płytkę podzieloną na kilka (3–4) części, w taki sposób, aby substancje z płytki uwalniały się do wnętrza gniazda (z uli usunąć beleczki międzyramkowe, stosować powały wielofunkcyjne, a w leżakach ramki nakryć płótnem powałowym).

Płytkę odparowuje się w rodzinie przez 7–10 dni, po czym wymienia na nową. Na jedną rodzinę używa się 3–4 płytki (opakowanie zawiera 2 płytki). Nie umieszczać płytek preparatu w centralnej części ula i w bezpośrednim sąsiedztwie czerwiu.

Nie układać bezpośrednio przy podkarmiaczce. Najlepiej umieszczać je w rodzinach wczesnym rankiem lub wieczorem, a przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych (> 30°C) trzeba rodziny przyzwyczajać do zapachu leku, umieszczając na początek niewielki fragment płytki, a resztę dopiero następnego dnia.

Niepodważalną zaletą Api Life Var jest możliwość stosowania go także w pasiekach ekologicznych (zgodnie z rozporządzeniem komisji 889/2008). Składniki zawarte w preparacie nie wymagają wyznaczania maksymalnych poziomów pozostałości (MRL) dla miodu, ale nie wolno stosować tego preparatu w rodzinach, które gromadzą miód towarowy, tylko dopiero po jego odwirowaniu.

W przeciwnym razie substancje z preparatu szybko przejdą do miodu i są łatwo wykrywane organoleptycznie powodując jego dyskwalifikację.

Thymovar

Thymovar jest preparatem konfekcjonowanym w postaci pasków nakładanych na ramki gniazdowe. 1 pasek w kształcie żółtej płytki o wymiarach 50 × 145 × 4,3 mm zawiera tymol w ilości 15 g.

Stosuje się je po miodobraniu. Pierwszy zabieg stosuje się bezpośrednio po zdjęciu nadstawek. Specyfik należy przełamać na pół i położyć na ramkach w narożach ula. Najlepiej zabieg wykonywać w temperaturze 20–25°C.

Ułożenie pasków (kropkowaną linią oznaczono położenie czerwiu w korpusach) kolejno ul jednokorpusowy, dwukorpusowy i Dandant.

VarroMed

VarroMed to gotowy produkt leczniczy zawierający 5 mg kwasu mrówkowego i 44 mg dwuwodnego kwasu szczawiowego. Przeznaczony jest do nakrapiania pszczół w uliczkach międzyramkowych. Dawka użytego kwasu zależy od liczebności rodziny pszczelej